Flettverksgjerde

Våre flettverksgjerder er produsert i Skandinavia og er av høy kvalitet med lang holdbarhet. Dette er flettverksgjerder som motstår rust, falming, avflassing og som tåler vårt nordiske forhold. Våre flettverksgjerder er av industrikvalitet som også benyttes til inngjerding av villaeiendommer. Vi leverer flettverk i flere farger. De mest vanlige er grønn, sort og vanlig varmgalvanisert utførelse.

Standard maskestørrelse er 50×50 mm. Leveres også i 20×20, 30×30, 40×40 avhengig av sikkerhetsgrad og ønsker. Standard trådtykkelse er 2,7mm på varmforzinket flettverk og 2,5/3,0mm på plastbelagt flettverk (stålkjerne på 2,5mm).

Stadard stolper til flettverksgjerde

  • Mellomstolper og strekkstolper = T- profil (T-40/50/60). 
  • Hjørnestolper, støttestag og overligger = L- profil (L-40/50/60).
  • Stolpemateriellet kan i tillegg pulverlakkeres i ønsket farge. 

Flettverksgjerde kan leveres med eller uten overligger etter behov og ønsker. I noen tilfeller benyttes også piggtråd på topp av gjerdet, piggtråd topp leveres standard for 3-rader rett topp, eller 3-rader bøyd topp 45 grader.

Vi leverer og monterer over hele Østlandet, primært i fylkene Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark , Oppland, Aust-Agder og Vest-Agder.

Her er noen bilder fra jobber vi og våre samarbeidspartnere har utført det siste året.

t-stolper allsikring.jpg