Gjerder og porter

Gjerder og manuelle porter . For Industri, villa, jernbane og veier m.m.

Anleggsikring

Byggegjerder, porter, rotasjonsgrinder og adgangskontroll til byggeplass

Automatiske porter

Skyveporter, Hurtig-foldeporter, heve og slagporter til alle formål.

Veibommer

Bommer til industri, hytteveier, offentlige etater og parkeringsplasser.

Boder og gitter

Gitterboder og tette boder til leiligheter og lager m.m.

Adgangskontroll

Fra GSM styringer til kassakodesystemer for byggevarehus.

Pullerter og sperrer

Pullerter og kjøretøysperrer til alle formål. Vi tilbyr alle sertifiseringsklasser.

Rekkverk

Smijern, sørlandsrekkverk , rør og modulrekkverk i forskjellige utførelser.

Personkontroll

Både utendørs og innendrøs systemer for personkontroll

Hundegårder

Solide hundegårder som også kan benyttes til katter, kaniner, høner m.m.

Gabioner

Gabioner i mange forskjellige størrelser og tråddimensjoner.

Påkjøringsvern

Vi monterer A-Safe påkjøringsvern for lagerhaller m.m