GABIONER /STEINKURVER

Gabioner er et produkt som benyttes til flere formål. Både elver, kystlinjer, veier og jernbaner kan alle være utsatte for kontinuerlig eller varierende erosjon, noe som krever planlagt støtte som motvirker de aktuelle kreftene.  Betafence-gabionsystem er ofte foretrukket i anleggsprosjekter for å sørge for økonomiske og effektive løsninger. Samtidig benyttes gabioner til hager og parker til støttemurer, avgrensing til blomsterbed, sittegrupper m.m. 

 

GABIONER til støttemur

Gabioner er fremstilte støttekonstruksjoner, utformet som gravitasjonsmurer for å holde tilbake jord eller annet fast materiale uten å velte, gli eller svekke underlaget. Gabioner er en eldgammel og solid byggeteknikk som har blitt meget populær i Europa og Norge. Gabioner er meget godt egnet som erosjonssikring.

 

 

Gabioner til hage og park

Med Gabioner kan du selv bestemme innholdet, noe som gir en unik og estetisk vri i din hage. Kun kreativiteten setter grenser på bruksområder for Gabioner. Blant annet er det flere som har bygd egne møbler, benker, trapper og hageapplikasjoner med Gabioner.

 

GABIONER TIL STØYSKJERMING

Soundblock er en gabion med  3 kammer hvorav det midterste kammer fylles med jord eller sand og ytterkammer er fylt med stein. Soundblock er blant de mest støydempende støyskjermer som er å oppdrive på markedet og demper mer støy enn for eksempel tre. Soundblock blitt svært populært i store deler av Europa, blant annet i sammenheng med veg og jernbane.

 

HESCO RODUKTER

Vi tilbyr produkter fra HESCO som har videreført gabioner til forskjellige nyttemål. De har spesialisert seg på å benytte spesialbygde gabioner til beskyttelse av militære fasiliteter i kampområder, flombarrierer og såkalte terrablocks som benyttes bla til hinder av kjøretøy .