Spilegjerde / Palisadegjerde / Stålstakittgjerde


Rondisade1.jpg

Palisadegjerde av stål gir et mer estetisk inntrykk ift andre typer gjerder og er dessuten vanskeligere å forsere. Mens man kan klippe seg gjennom flettverksgjerder med en tang, må man ty andre virkemidler for å forsere denne type gjerde. Vi har løsninger for alle slags formål, fra Villaeiendommer til anlegg med høy sikkerhet.

Vi monterer og leverer gjerder som kan monteres både på betong, steinmurer og løse masser.

Vi leverer i hovedsak disse spilergjerder i stål:

BG-R  100 / 125 / 150 / 180 / 200 / 250 (R=Runde spiler + tall=høyde i cm)

BG-F  100 / 125 / 150 / 180 / 200 / 250 (R=Firkantede spiler + tall=høyde i cm)

BG-T 150 / 180 / 200 / 250 (T=Runde spiler m/taggjern på topp + tall=høyde i cm)

BG-B 100 / 125 (B=Barnehagegjerde + tall= høyde i cm)

TR-900 (Tangorail + Høyde 900mm)

 

BG-R

BG-R er et økonomisk og veldesignet palisadegjerde som kan benyttes til både inngjerding av villaeiendommer og til inngjerding av områder hvor det kreves en høy grad av sikkerhet. BG-R leveres med runde spiler som går gjennom de horisontale firkantrørene i topp og bunn. Gjerdet kan monteres på mur, stein ved hjelp av stolper med fotplate. I løse masser med benyttes lengre stolper som føres 900 mm ned i bakken.

Tekniske data:

 • Høyder: 1000 1250 1500 1800 2000 2500 (mm)
 • Stolper: Firkant 60x60mm for nedgraving/nedstøp og med fotplate for betong/fjell.
 • Spiler: Runde Ø25mm , skråkappede topper (90 grader)
 • Hørisontale rør i firkant 50x25mm.
 • Leveres både i varmforzinket og pulverlakkert utførelse.
 • Kan også leveres i utgaver som kan vinkles etter terrenget.
Rondisade Allsikring.jpg
Rondisade Villa.jpg

BG-F

BG-F er sterkt og veldesignet og gjennomtenkt palisadegjerde som gir et robust inntrykk. Kan benyttes til både inngjerding av villaeiendommer og til inngjerding av områder hvor det kreves en høy grad av sikkerhet. BG-F leveres med firkantede spiler som er vridd 45 grader for å tåle større påkjenninger fremfor at de hadde stått paralelt med de liggende firkantrørene. Spilene går gjennom de horisontale firkantrørene i topp og bunn som på BG-R. Gjerdet kan monteres på mur og steingrunn ved hjelp av stolper med fotplate. På løse masser benyttes stolper som føres 900 mm ned i bakken.

Tekniske data:

 • Høyder: 1000 1250 1500 1800 2000 2500 (mm)
 • Stolper: Firkant 60x60mm for nedgraving/nedstøp og med fotplate for betong/fjell.
 • Spiler: Firkantet #25x25mm , skråkappede topper (90 grader)
 • Hørisontale rør i firkant 50x25mm.
 • Leveres både i varmforzinket og pulverlakkert utførelse.
 • Kan også leveres i utgaver som kan vinkles etter terrenget.
Palisade Allsikring 2.jpg
Barricade Allsikring.jpg

BG-T

BG-T er sterkt palisadegjerde som gir et noe mer avskrekkende inntrykk ved hjelp av bølgede taggjern i toppen. BG-T leveres med runde spiler som er. Spilene avsluttes i firkantørerene i topp og bunn (ikke gjennomgående spiler). Gjerdet kan monteres på mur og steingrunn ved hjelp av stolper med fotplate. På løse masser benyttes stolper som føres 900 mm ned i bakken.

Tekniske data:

 • Høyder: 1500 1800 2000 2500 (mm)
 • Stolper: Firkant 60x60mm for nedgraving/nedstøp og med fotplate for betong/fjell.
 • Spiler: Runde Ø25mm
 • Hørisontale rør i firkant 50x25mm.
 • Leveres både i varmforzinket og pulverlakkert utførelse.
Barricade Allsikring 3.jpg
Barricade Allsikring 2.jpg

BG-B

BG-B Barnehagegjerde er et spilegjerde som er beregnet for skoler og barnehager.  Det skal gi et mildt inntrykk og samtidig være en barriere. Kan spesialproduseres i høyere utgaver.

Tekniske data:

 • Høyder: 1000 og 1250mm
 • Stolper: Firkant 60x60mm for nedgraving/nedstøp og med fotplate for betong/fjell.
 • Spiler: Runde spiler Ø22mm med 78mm avstand mellom spiler.
 • Horisontale rør i firkant 50x25mm.
 • Leveres varmforzinket med pulverlakkering i diverse farger.

 

Barnehagegjerde spilegjerde.jpg
BG-B barnehagegjerde.jpg

TR-900 (Tangorail)

TangoRail fleksibelt palisadegjerde, type TR900, er meget fleksibel og økonomisk å bruke til kulverter og annen grunn hvor det ikke nødvendigvis er plant underlag. Paneler på 2,5m og i dette tilfelle høyde 90cm med 10cm underkant åpning, er over 100cm totalt – nok som gelender/sikkerhet ved kulverter. Solid og fleksibelt(opp/ned), kostnadseffektiv, vedlikeholdsfritt (pulverlakkert) og enkelt og raskt å montere. Fungerer imot snøbrøyting hvor snø presses mot gjerdet, da snøen går gjennom spiler og ikke bøyer over gjerdet.

Lekeplassgjerde.jpg