Pullerter og kjøretøysperrer

Vi leverer pullerter og kan tilby montasje og service på pullerter. Pullerter og kjøretøysperrer benyttes fortrinnsvis til avsperring og sikring av områder hvor motorisert trafikk er uønsket. Våre senkbare pullerter kan også benyttes som effektiv trafikkregulering. Vi kan levere alt fra faste enkle pyntepullerter til påkjøringssertifiserte sikkerhetspullerter.

Pullerter kombineres ofte med bommer og andre automatiske løsninger. Pullertene leveres også som faste installasjoner uten styring.

 

X-PASS B Serie Anti-terror pullerter

Pullerter med tilhørende hydraulikkpumpe i hver pullert. Dette for å unga at en feil i en styreenhet medfører følgefeil på flere pullerter. Anti-terrorist pullertene er testet og sertifisert (crash-tested) iht IWA14-1:2013 og PAS 68 (tilsvarende US-Standard K4 og K12.

Parkering og trafikkpullerter

Pullerter som ikke er crash-tested og som har til oppgave å regulere trafikk og adkomst. Typisk parkeringsområder, parkanlegg, kjøpesentre o.l. Vi leverer både automatiske og faste pullerter til disse formål.